Singel

Vad ska jag tänka på?

Om du lever ensam så är det en god idé att se över vad som händer vid ditt frånfälle. Det kan röra all form av egendom och rättigheter. Vi lotsar dig genom de olika rättsreglerna så att det blir som du vill ha det.

Testamente

Saknar man arvingar eller önskar att tillgångar ska tillfalla en särskild person så bör man skriva ett testamente om man inte vill att all kvarlåtenskap ska tillfalla allmänna arvsfonden.'

Skuldebrev

Har du lånat ut pengar till någon? Då ska du upprätta ett skuldebrev. Detta ska tydligt ange vilken summa du lånat ut, vem som är låntagare och när återbetalningen ska ske. Att låna ut pengar utan att skuldebrev är mycket riskfyllt, och ett skuldebrev är det främsta underlaget för att bevisa transaktionen och vem som är betalningsskyldig.

Samägandeavtal

Att äga något tillsammans med någon annan kan ibland vara komplicerat. Ett samägandeavtal bevisar den ursprungliga överenskommelsen mellan ägarna. Här kan man reglera de olika ägarnas rättigheter och skyldigheter, exempelvis vem som ska ta hand om förvaltningen av en egendom eller vad som händer om någon vill sälja av eller skänka bort sin andel. Varje samägandeavtal är unikt, och det gäller att skapa ett samägandeavtal som täcker just era önskemål i ert samägande.

KOntakta oss