FASTIGHET & FÖRETAG

FASTIGHET

Om du misstänker att det är något fel på den fastighet eller bostadsrätt du köpt bör du kontakta oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan göra en bedömning. Mäklarens och besiktningsmannens ansvar och deras uppdragsavtal kan vara av betydelse liksom besiktningsprotokoll, frågelista och köpeavtal. Du har som köpare en rätt omfattande undersökningsplikt . Du kan ha rätt till prisavdrag och skadestånd och vid allvarliga fel att häva köpet om du inte borde ha upptäckt det vid den undersökning som normalt krävs av en köpare.

FÖRETAG

Ska du avveckla ditt aktiebolag? Då är likvidation ett bra alternativ! Efter att stämman beslutat om likvidation och utsett  likvidator registreras detta hos Bolagsverket. Likvidatorn agerar och har motsvarande ansvar som en styrelse. Om bolagets tillgångar inte räcker till att betala bolagets skulder skall likvidatorn ansöka om konkurs om inte ägaren, eller någon annan, tillskjuter medel. 

Under vissa förhållanden kan Bolagsverket besluta om tvångslikvidation. Detta kan bero på att årsredovisning inte ingivits i tid eller att bolaget saknar styrelse. Detta är en så kallad tvångsbodelning. Förfarandet är dock detsamma som vid en frivillig likvidation.

Bolagets revisor behåller sin post under likvidationen. 

Likvidationen är avslutad när slutredovisning lagts fram vid bolagsstämma och kvarvarande tillgångar skiftats ut till aktieägarna. Därefter avregistreras bolaget hos Bolagsverket. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

KOntakta oss