Kontakta oss

advokaterna vars LEDORD ÄR Lojalitet.

Semper Fi, alltid Trogen.

Advokaterna vars ledord är lojalitet.

Semper fi, alltid trogen.

Tjänster

Semper FI

ALLTID LOJAL, ALLTID TROGEN.

Semper Fidelis, vårt fundament, alltid trogen alltid lojal.

Begreppet ekar från antiken men är lika relevant idag. Det är inte självklart att du kommer att företrädas och biträdas av någon som troget och lojalt står vid din sida och alltid agerar för ditt bästa. 

Enligt advokatsamfundets regler om god advokatsed är lojalitet mot klienten den främsta av de principer som styr en advokats arbete. 

Vår lojalitet innebär att oavsett vem du är och vilket behov av biträde du har eller vilket brott du är misstänkt för kan räkna med att inga andra intressen kommer före detta. Vi framför dock aldrig något som vi vet är osant men ifrågasätter inte de uppgifter som du i förtroende du lämnar till oss. Vi tror på dig.

En grundläggande förutsättning för ett gott resultat i en rättslig tvist eller ett brottmål är att advokaten och hans klient är ett väl fungerande och samspelt "team". Detta förutsätter ärlighet och förtroende så att alla beslut kan fattas utifrån ett så gott underlag som möjligt.

Du är garanterad vår lojalitet om du anlitar oss på Advokatbyrån Semper Fi, utan denna princip är vi ingenting.

ALLTID LOJAL

ALLTID TROGEN.

Semper Fidelis, vårt fundament, alltid trogen alltid lojal.

Begreppet ekar från antiken men är lika relevant idag. Det är inte självklart att du kommer att företrädas och biträdas av någon som troget och lojalt står vid din sida och agerar för ditt bästa. 

Enligt advokatsamfundets regler om god advokatsed är lojalitet mot klienten den princip som styr all verksamhet i en advokats arbete. 

Du är garanterad att detta uppfylls om du anlitar oss på Advokatbyrån Semper Fi, utan denna princip är vi ingenting.

MEDARBETARE

RICKARD FAGERBERG

Semper Fidelis grundades 2017 av Rickard Fagerberg. Han har lång erfarenhet av arbete inom rättsväsendet, med mer än 25 år som advokat. Rickard har under sin karriär specialiserat sig på brottmål.

"Alla har rätt till en försvarare, oavsett vem man är eller vad man är misstänkt för!"

ARASH KHOSRAVI

Arash Khosravi kommer från annan advokatbyrå och har dessförinnan varit verksam på Migrationsverket. Han är inriktad på familjerätt och asylrätt, och tar även uppdrag som målsägandebiträde och privat försvar.

GUSTAV WASSÉN

Gustav välkomnar dig och sköter din första kontakt med oss på Semper Fi!

"Alla har rätt till en försvarare, oavsett misstanke"

Bli en av oss!

Advokatbyrån söker biträdande jurister, skicka in CV och ansökningshandlingar till vår e-postadress info@advokatsemperfi.com, vi återkommer angående möte.

Address

stay in touch

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Subscribe for free resources
& news updates.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form