BROTT

Vem försvarar mig?

Hos oss på Semper Fi är du alltid i trygga händer vare sig du blivit misstänkt eller utsatt för brott. Vi har lång erfarenhet av rättsprocesser och för din talan i alla instanser. Vill du anlita någon av oss som försvarsadvokat vänder du dig till tingsrätt eller hovrätt och ber om ett så kallat förordnande. Välkommen att kontakta oss för vidare rådgivning och information.

Brottmålsadvokat

Är du misstänkt för ett brott är det viktigt att du väljer en försvarsadvokat du känner tillit till och som har en sund inställning till sin roll.  Våra grundvärderingar är följande: alla människor måste behandlas lika, ingen ska bli dömd på förhand, och framförallt har alla rätt till ett förutsättningslöst försvar, oavsett misstänkt brott eller vem man är. Vår stolthet ligger i att utan fördom ta oss an alla typer av brottmål, oavsett åt vilket håll det blåser. Vi biträder dig helt enkelt i alla lägen och sätter ditt intresse främst, det är vårt jobb.

 

När behöver du en offentlig försvarare?

I regel behöver du anlita en offentlig försvarare redan under förundersökningsprocessen, det vill säga redan när du delgivits eller ska delges misstanke om brott och de första polisförhören genomförs. Det är en god idé att redan då ha en person som kan ge dig råd, oavsett om du är skyldig eller inte. Det är aldrig en bra idé att företräda sig själv och som lekman försöka ta sig igenom en brottmålsprocess utan en försvarare. Det är också viktigt att komma ihåg att alla brottsmisstänkta har rätt att själva välja advokat.

Om du väljer en advokat som verkar i ditt närområde ska ditt val respekteras. Vi på Semper Fi har kontor i både Göteborg och Borås. Vi hjälper självklart även dig som befinner dig utanför dessa områden men i så fall kan domstolen när det är fråga om mindre allvarlig brottslighet begära att du själv står för merkostnader i form av resor och den tid som uppstår på grund av avstånd mellan försvararens verksamhetsort och aktuell tingsrätt, så kallad tidspillan.

 

Målsägandebiträde 

Har du blivit utsatt för ett brott kan den efterföljande rättsprocessen kännas tuff. Det kan samtidigt vara svårt att veta och förstå hur man som brottsoffer och målsägande ska föra sin talan på ett korrekt och effektivt sätt. Därför behöver du en advokat som kan biträda dig i rättssalen och även stötta dig utanför. Som brottsoffer har du, på samma sätt en misstänkt, rätt att fritt välja vilken advokat som ska biträda dig.

Förutom att ge dig stöd och rådgivning i rättsprocessen ska målsägandebiträdet också hjälpa dig att begära skäligt skadestånd för det brott som du blivit utsatt för. I det fall den dömde förövaren inte kan betala skadeståndet finns det möjlighet att begära ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

KOntakta oss