Separera

Hur gör jag nu?

Vi kommer till slutet av vissa kapitel i våra liv. Någon går bort eller så är det dags att gå vidare var för sig och separera. I tuffa stunder hjälper vi dig att ta dig igenom  processen så smidigt som möjligt. Vi tittar på vem som har rätt till vad och hur allt ska gå till. 

SKILSMÄSSA

Bodelning vid skilsmässa

Enligt äktenskapsbalken ska makars egendom fördelas mellan dem genom en bodelning vid äktenskapets upplösning. Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad kan ske såväl före som efter att en ansökan om äktenskapsskillnad ingivits till tingsrätten.

Det är viktigt att bodelningen uppfyller de formkrav som lagen ställer på ett sådant avtal. Att rent faktiskt dela på egendom vid en separation betyder inte att man gjort en bodelning i rättslig mening. Det är en god idé att göra bodelningen så snart som möjligt. Vi hjälper till med värdering, andelsberäkning och lottläggning samt att påkalla en tvångsbodelning om ni inte lyckas komma överens om uppdelningen.

Vi biträder med ansökan om äktenskapsskillnad, egendomsvärdering, avtal om partiell bodelning, avtal om bodelning, ansökan om bodelningsförrättare, eventuell edgång, klander av tvångsbodelning, ansökan om särskild förvaltning och vitesföreläggande för uppgiftslämning inför en bodelning.

Bodelning under äktenskap

Man kan även göra en bodelning under bestående äktenskap. Även detta ska göras skriftligen och anmälas till tingsrätten. Genom en sådan bodelning kan man göra ekonomisk utjämning och säkerställa att den ene makens borgenärer inte kan ta den andra makens egendom i anspråk för skulder som kan komma att uppstå.

Egendomsvärdering

I bodelningen ska makarnas tillgångar och skulder anges. Ofta blir det fråga om förhandlingar om såväl vilken egendom och skulder som skall ingå i bodelningen samt vilket värde som egendomen skall åsättas. Vissa pensionsrättigheter ska också ingå i en bodelning och det kan ibland vara fråga om svåra bedömningar av denna typ av rättigheter. Här biträder vi gärna för att säkerställa att du inte gör några förluster eller går miste om några rättigheter.

Bodelningsförrättare

Om det inte går att komma till överenskommelse om uppdelningen ska hjälper vi er med ansökan om bodelningsförrättare hos tingsrätten.

SAMBO

Hur gör man då?

Många svenska par idag är sambo men få är medvetna om att man har ett rättsligt skydd. Som sambo har man bodelningsrätt, vilket innebär att man har rätt till hälften av värdet på bostad och husgeråd som införskaffats för gemensamt bruk. Att dela på hälften kan kännas orättvist om en sambo exempelvis har bekostat den gemensamma bostaden själv. Ett samboavtal kan undanröja sådana oönskade effekter.

Bodelning

När man separerar som sambo ska man bodela. Sambor kan ha en egen överenskommelse eller följa sambolagens bodelningsregler. Om en sambo kräver att bodelningen ska ske måste den andra medverka i denna. Gemensamma tillgångar värderas och därefter beräknas respektive andelar. Vid dold samäganderätt i egendom kan även detta komma att beaktas vid en bodelning.

KOntakta oss