Rättshjälp

Hur får jag ekonomiskt stöd?

Hamnar du i en rättslig tvist kan kostnader uppstå och öka snabbt. Det finns rättsskydd och rättshjälp som fungerar som ett skyddsnät. Rättsskydd tillhandahålls av ditt försäkringsbolag, och rättshjälp hanteras av staten. Välkommen att kontakta oss för rådgivning.

  

Rättsskydd

Rättsskydd utgår från ett försäkringsbolag. Huvudregeln att du som privatperson ska vända dig till ditt försäkringsbolag för att utnyttja det rättsskydd som oftast tillhandahålls genom din hemförsäkring. Det är viktigt att ta reda på om rättsskyddet ingår i den försäkring du valt och vilka villkor som gäller för just ditt rättsskydd.


Rättshjälp

Det finns genom så kallad rättshjälp möjlighet till ekonomiskt stöd. Rättshjälp är stöd som staten står för. Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att kunna begära rättshjälp. I första hand är det rättsskyddet som ska utnyttjas, därför måste du ha särskilda skäl för varför du inte har använt skyddet när du söker rättshjälp. Dessutom krävs att du fått minst en timmes rådgivning av den advokat eller jurist som ska hjälpa dig att ansöka om rättshjälp. Priset för en timmes rådgivning är lagstadgad och finns tillgänglig på rättshjälpsmyndighetens hemsida. Den uppgår i dagsläget till 1 678 kr. Vi hjälper dig gärna med rådgivning och med att ansöka om rättshjälp.

KOntakta oss